Polietilen ikinci kalite hammadde alımı

Polietilen Granör ve hurda naylon alımı Star Hammadde tarafından alımı yapılır.